Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ό,τι έχετε ευχαρίστηση
Για να ζεσταθεί λίγο ο χώρος πριν επιστρέψω,
Αγαπημένος και πάντα επίκαιρος Μούτσης