Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008

L' OMBRE DE QUELQUES VERITES


Paul Valery, 1871-1945.

… Οι φοβερότερες από τις μηχανές δεν είναι ίσως εκείνες
που γυρίζουν, κυλούν, μεταφέρουν ή μετασχηματίζουν την
ύλη ή την ενέργεια. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, φτιαγμένοι
όχι από χαλκό ή από ατσάλι, αλλά από άτομα στενά
εξειδικευμένα: οργανισμοί, διοικητικές μηχανές,
που η κατασκευή τους είναι απομίμηση ενός πνεύματος
σε ό,τι πιο απρόσωπο έχει…… Όλη η κοινωνική δομή είναι θεμελιωμένη στην πίστη ή
στην εμπιστοσύνη. Κάθε εξουσία εγκαθίσταται πάνω σ’ αυτές
τις ψυχολογικές ιδιότητες.Μπορούμε να πούμε ότι ο
κοινωνικός κόσμος, ο δικαστικός κόσμος, ο πολιτικός κόσμος
είναι ουσιαστικά κόσμοι μυθικοί, δηλαδή κόσμοι που οι νόμοι,
οι βάσεις, oι σχέσεις που τους συνιστούν δεν έχουν δοθεί,
προταθεί, από την παρατήρηση των πραγμάτων, από μια
διαπίστωση, από μια άμεση αντίληψη∙ αλλά, αντίθετα,
αποκτούν από μας την ύπαρξή τους , τη δύναμή τους, τη δράση
ώθησης και καταναγκασμού∙ κι αυτή η ύπαρξη, αυτή η δράση
είναι τόσο ισχυρότερες, όσο περισσότερο αγνοούμε ότι
προέρχονται από μας, από το πνεύμα μας…Ιδέες, εκτιμήσεις, καθαρά εθνικές οδηγούν τα έθνη στο χαμό τους.
Θα ήθελα ένα έθνος να ήταν βουβό για τη δόξα και για τα
πλεονεκτήματά του και να μη μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του.
Θα ήθελα ένα έθνος να είχε την πολιτική του πιθανού του μέλλοντος
και όχι του παρελθόντος του.
Η Ευρώπη είναι γεμάτη από ταυτόχρονες αψίδες του θριάμβου
που το άθροισμά τους είναι μηδέν. Όχι όμως και το άθροισμα των
μνημείων στους νεκρούς.Η πιο απαισιόδοξη κρίση για τον άνθρωπο και για τα πράγματα,
για τη ζωή και για την αξία της, εναρμονίζεται θαυμάσια με τη
δράση και την αισιοδοξία που η δράση απαιτεί.
Αυτό είναι ευρωπαϊκό.


Paul Valery, Στοχασμοί
εκδ. Στιγμή, μετάφραση
Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: