Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

THE CONSTANT DANCE OF BEING


*Φωτογραφία του Πάνου Δενδρινού
από την έκθεση «Φωκογένεια» της MOm.

Χορεύουν!


Δεν υπάρχουν σχόλια: